اینترکولر چیست؟

این سیستم سبب افزایش حجم هوای ورودی به موتور شده و درنتیجه راندمان حجمی را افزایش می دهد که در نهایت حرارت تولید شده از احتراق افزایش می یابد. هنگامی که توربوشارژر هوا را فشرده می کند، خواه نا خواه دمای هوا نیز افزایش می یابد.این افزایش دما جدای از تأثیر مخرب بر حداکثر فشار درون سیلندر، موجب می شود .​ولوو

مولکول های هوا کمتر از آن مقداری باشند که در طراحی خودرو در نظر گرفته شده است لذا از یک خنک کننده استفاده می شود تا بدون افت محسوس فشار هوا، دمای آن به مقدار قابل توجهی کاهش یابد. بدین ترتیب می توان با اطمینان خاطر و بدون نگران بودن از پیش شعله، فشار مخلوط هوا و سوخت را به حداکثر رساند.قطعات ولوو

اینترکولر یک مبدل حرارتی است که دو یا چند سیال (مایع/گاز) که به طور فیزیکی با هم تماس ندارند سبب انتقال حرارت یا انرژی بین آن ها می شود. در سال ۱۹۸۶Typhoons و Turbo TAs، GMC Syclones Turbo Regals اینترکولرهایی را برای خنک کردن هوای داغ فشرده خروجی از توربوشارژرها ارائه کردند.قطعات ولوو

Turbo TAs و Turbo Regals از محیط به عنوان سیال عامل انتقال حرارت استفاده و Syclones، Typhoons از آببه عنوان سیال مبرد استفاده کردند.در حالت تمام بار و دریچه گاز کاملا باز، دمای هوای فشرده خروجی از توربوشارژ بین ۱۲۱ تا ۱۷۶ درجه سانتی گراد است که بستگی بهضریب تقویت فشار، دمای هوای محیط و موارد دیگر دارد.یدکی ولوو

ما می خواهیم با استفاده از اینترکولر دمای هوای ورودی به موتور را پایین آورده و آن را خنک کنیم که حجم آن کاهش یابد بنابراین می توانیم تعداد بیشتری از مولکول های هوا را به درون سیلندر وارد کرده و احتمال ایجاد انفجار در موتور را کاهش دهیم.اصطلاح اینترکولر از زمانی به وجود آمد که برای اولین بار در موتورهای دوقلوی هواپیماها از توربو استفاده شد.ولوو

با دو توربو، شارژ هوا بسیار گرم می شد. برای مقابله با این دمای بالا، یک مبدل حرارتی را بین دو توربو قرار دادند و آن را اینترکولر یا مبدل میانی نامیدند چراکه محل بین دو توربو را خنک می کرد.وقتی که این نوع مشابه از مبدل حرارتی بر روی یک توربو واحد یا سوپرشارژر استفاده شد، از آن به بعد این مبدل بعد از سوپرشارژر قرار داده شد و به طور تکنیکی افترکولر یا خنک کننده پسین نامیده شد چراکه موقعیت پس از توربو یا سوپرشارژر را خنک می کرد.ولوو

عملکرد اینترکولر

اصطلاح اینترکولر به دست آمده و به طور عموم برای همه مبدل های حرارتی استفاده می شود بدون توجه به این که موقعیت آن چه باشد.اصطلاح افترکولر یا خنک کننده پسین معادل با کولرهای هوابه آب در نظر گرفته شد چرا که این یک اصطلاحی است که Vortech برای تشریح کولرهایش استفاده کرد و توسط آب خنک می شد.قطعات ولوو

بنابراین در حالی که از لحاظ تکنیکی غلط است ما هنوز از اصطلاحات عمومی اینترکولر به معنی خنک کننده با هوا و افترکولر به معنی خنک کننده با آب استفاده می کنیم.هدف از تعبیه اینترکولر خنک کردن هوایی است که در توربو شارژ یا سوپرشارژر فشرده شده است. وقتی که هوا فشرده می شود دمای آن به مقدار زیادی افزایش می یابد (تا ۱۵۰ درجه سانتی گراد)که این پدیده سبب تراکم کمتر می شود. اینترکولر شباهت زیادی به یک رادیاتور دارد.قطعات ولوو

دو نوع اصلی از اینترکولرها عبارتند از :

۱ ) هوا به هوا

۲ ) هوا به آب

اینترکولر هوا به هوا :

اینترکولر هوا به هوا از هوای خارج برای انتقال حرارت استفاده می کند در حالی که اینترکولر هوابه آب از آب برای انتقال دادن حرارت استفاده می کند.در اینترکولر هوا به هوا، هوای خنک در طول لوله های اینترکولر عبور کرده و لوله ها سرانجام پره های در حال خنک شدن را گرم می کند.ولوو

در همین زمان هوا از خارج در طول پره های اینترکولر عبور کرده و گرمای ناشی از لوله ها را به هوای در حال عبور به خارج منتقل می کند.خروجی و ورودی های اینترکولر هوا به هوا، در ابعاد و اندازه های مختلف وجود دارد. محل های نصب اینترکولر شامل نصب جلو، کنار و بالا هستند. محل قرار گرفتن اینترکولر زمانی که چگونی انتقال حرارت موثر مد نظر است، مهم خواهد بود.یدکی ولوو

موقعیت بهینه، نقطه ای است که اینترکولر هوای خارجرا برای به جریان افتادن به طور مستقیم و بی واسطه تقویت کرده و به داخل پره ها می راند. به همین دلیل است که اینترکولرهای نصب شده در جلو انتقال حرارت موثرتری دارند.آن ها در جلوی خودرو به طور مستقیم گذاشته شده و بنابراین به طور مداوم در برابر هوای خارج قرار گرفته و خنک می شوند.

معمولا تنها نکته منفیاینترکولرهای نصب درجلو، افت فشار آن ها است.افت فشار به علت طولانی و غیرمستقیم بودن مسیری که هوا باید برای عبور از توربو به اینترکولر طی کند اتفاق می افتد. بسیاری از کولرهای نصب جلو امروزه برای کمک کردن به جریان هوا و کاهش افت فشار تا حد قابل قبول آن طراحی شده اند.

دیگر سیستم خنک کننده هوا پرتاب کننده کلاهکی است که هوا را به طور مستقیم به اینترکولر نصب شده در بالا، درست شبیه به یک پرتاب Surbaru Wrx می کند.یک عیب این سیستم این است که اینترکولر نزدیک به موتور قرار گرفته و موجب بالا رفتن دمای اینترکولر به مقدار زیادی شده و کارایی آن را برای انتقال حرارت کاهش می دهد. یک مزیت آن این است که مسیر جریان هوا از توربو به اینترکولر و درنهایت به موتور کوتاه بوده و باعث بالا رفتن راندمان سیستم می شود.

اینترکولر هوا به آب :

اینترکولر آب به هوا بسیار شبیه به هوا به هواست اما این سیستم از آب به عنوان سیال عامل انتقال حرارت به جای هوا استفاده می کند. از آن جایی که آب در انتقال حرارت بهتر از هوا عمل می کند می توان خنک کننده ای با ابعاد کوچک تری داشت که این امر سبب می شود، نصب و یافتن محل نصب آن آسان تر شود.

در این مجموعه آب به درون واحد هوا/آب پمپ می شود و در آن با هوای فشرده شده برخورد می کند. در این جا حرارت از هوا به آب منتقل می شود.بعد از آن که آب گرم شد یک مسیری را به سوی یک تبادلگر حرارت دنبال می کند، شبیه به یک اینترکولر یا رادیاتور که در آن حرارت به خارج از آب انتقال می یابد.

برخی از معایب آشکار آن شامل وزن زیاد و عدم انجام وظیفه صحیح مکانیکی آن است.اینترکولر که در بعضی از خودروها به جای آن از افتر کولر ( این نوع مبدل ها بعد از این که هوا توسط توربو یا سوپر شارژ فشرده شد، هوای ورودی به موتور را خنک می کند ) استفاده مى کنند درست شبیه به یک رادیاتور عمل می کند.

هوا به پره ها، میله ها، بادگیرها و صفحات کنار مبدل برخورد کرده و سبب می شود هوای ورودی به موتور نسبت به قبل خنک تر شود. خنک کردن هوا باعث افزایش جرم حجمی و در نتیجه افزایش راندمان حجمیموتور می شود.این مزیت سبب افزایش توان و گشتاور تولیدی موتور می شود. کاهش دمای هوا سبب می شود تا قدرت بیشتری قبل از این که انفجار رخ دهد با همان اکتان سوخت به وجود آید.

برای کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید.


فروشگاه لوازم یدکی و قطعات ولوو

درباره فروشگاه ولوو بیشتر بدانید.

آب رادیاتور ولوو،آب گیر سوخت ولوو،آب مقطر ولوو،آب مقطر ولوو،آچار چرخ ولوو،آچار شمع ولوو،آچار کاسه نمد ولوو،آرم فابریک ولوو،آرم ولوو ان هاش NH12،آفتابگیر ولوو،آفتامات دینام ولوو،آفتامات دینام ولوو،آینه بغل ولوو،آینه وسط ولوو،ابزارهای تشخیص و تست ولوو،اپراتور کولر ولوو و بخاری ولوو و هسته،اسبک و متعلقات ولوو،استارت ولوو،اکسل عقب ولوو،انژکتور شوی ولوو،انژکتور ولوو و سوزن انژکتور ولوو،اوبل پمپ و کارتل ولوو،اینتر کولر ولوو،اینتر کولر ولوو،اینتر کولر ولوو،باتری ولوو،باطری ولوو،بخواب صندلی ولوو،براکت سپر ولوو،بکسل بند ولوو،بلبرینگ چرخ ولوو،بلبرینگ دیسک و صفحه ولوو،بلبرینگ های گیربکس ولوو،بلبرینگ ولوو،بلوک سیلندر ولوو،بوسترترمز ولوو،بوش طبق ولوو،بوش و پیستون ولوو اف هاش 12 FH،بوق فابریکی ولوو،پایه برف پاک کن ولوو،پدال ترمز و کلاچ ولوو،پروژکتور ولوو،پفکی سپر ولوو،پلوس ولوو،پمپ باد تک ولوو اف هاش 12 FH،پمپ بنزین ولوو،پمپ ترمز ولوو،پمپ دربولوو،پمپ روغن ولوو،پمپ سوخت ولوو اف هاش 12 FH،پمپ شیشه شور ولوو،پمپ کلاچ اتوماتیک ولوو FH13،پمپ هیدرولیک ولوو و متعلقات،پنل کولر و بخاری ولوو،پوسته سپر ولوو،پوسته گیربکس ولوو،پولی تسمه سفت کن کامل ولوو اف هاش،پولی کولر ولوو،پولی هرزگرد دینام ولوو،پولی هرزگرد ولوو،پیچ چرخ ولوو و متعلقات،پیستون ولوو،ترموستات کولر ولوو،ترموستات ولوو و متعلقات،تسمه دینام ولوو،تسمه دینام ولوو اف اچ 12 VOLVO FH،تسمه سفت کن ولوو،تفنگی ولوو اف هاش FH قدیم،تفنگی ولوو اف هاش FH قدیم،توپی سر کمک ولوو،توربو شارژ ولوو،