آدرس فروشگاه پارت ولوو:

اصفهان - خیابان امام خمینی - (شاهپور جدید) - خیابان امیرکبیر- بعد از فلکه امیرکبیر

:تلفن های تماس

 09136009557      خط فروش آنلاین

info@partvolvo.com        ایمیل