در باره ولوو اف‌اچ volvo fh

معرفی VOLVO FH

ولوو اف اچ یا تلفظ رایج فرانسوی آن در ایران یعنی ولوو اف هاش مدلی از مدلهای بیشمار کامیون‌های ولوو است که از سال ۱۹۹۳ تاکنون توسط شرکت فرانسوی ولوو در ایران تولید شده است . این مدل کشنده ولوو از مدلهای کلاس سنگین و فوق سنگین ولوو سوئد است که از نوع قوی‌ترین کشنده های دنیا محسوب میشود .

 

VOLVO FH ، ولوو اف اچ یا ولوو اف هاش ، محبوب‌ترین و پر تیراژترین کشنده دنیا است که به غیر از آمریکای شمالی تقریباً در تمامی بازار های جهان به فروش مش رسد . اف اچ در دو مدل سنگین FH و فوق سنگین FH16 و در چهار سری تولید و به فروش می رسد .

در این مقاله چهار سری کشنده یا کامیون های محبوب و پر طرفدار VOLVO FH را معرفی خواهیم کرد .

سری اول VOLVO FH
مشخصات موتورهای ۱۲ لیتری سری اول در سال ۱۹۹۳

– D12A 340 – 1700-1800 rpm 340 hp – 1100-1300 rpm 1550 Nm

– D12A 380 – 1700-1800 rpm 380 hp – 1100-1300 rpm 1710 Nm

– D12A 420 – 1700-1800 rpm 420 hp – 1100-1300 rpm 1850 Nm

مشخصات موتورهای ۱۶ لیتری سری اول در سال ۱۹۹۳

– D16A 470 – 1700-1800 rpm 476 hp – 1000 rpm 2160 Nm

– D16A 520 – 1800 rpm 520 hp – 1000 rpm 2400 Nm TORK

ولوو در این مدل موتورها برای اولین بار ترمز موتوری VEB(VOLVO ENGINE BRAKE را معرفی نمود.

مشخصات موتورهای ۱۲ لیتری سری اول بعد از ارتقا در سال ۱۹۹۸

– D12C 340 – 1700-1800 rpm 340 hp – 1100-1300 rpm 1700 Nm

– D12C 380 – 1700-1800 rpm 380 hp – 1100-1300 rpm 1850 Nm

– D12C 420 – 1700-1800 rpm 420 hp – 1100-1300 rpm 2000 Nm

– D12C 460 – 1700-1800 rpm 460 hp – 1100-1300 rpm 2200 Nm

مشخصات موتورهای ۱۶ لیتری سری اول بعد از ارتقا در سال ۱۹۹۸

– D16B 470 – 1700-1800 rpm 476 hp – 1100 rpm 2160 Nm

– D16B 520 – 1800 rpm 520 hp – 1000-1100 rpm 2400 Nm

سری دوم VOLVO FH
مشخصات موتورهای ۱۲ لیتری سری دو سال ۲۰۰۱

– D12D 380 – 1700-1800 rpm 380 hp – 1050-1300 rpm 1850 Nm

– D12D 420 – 1700-1800 rpm 420 hp – 1050-1450 rpm 2000 Nm

– D12D 460 – 1700-1800 rpm 460 hp – 1100-1450 rpm 2200 Nm

– D12D 500 – 1600-1800 rpm 500 hp – 1000-1300 rpm 2400 Nm

مشخصات موتورهای ۱۶ لیتری سری دوم در سال ۲۰۰۳

– D16C 550 – 1600-1700 rpm 550 hp – 1000-1500 rpm 2500 Nm

– D16C 610 – 1600-1700 rpm 610 hp – 1000-1500 rpm 2800 Nm

مشخصات موتورهای ۱۳ لیتری سری دوم بعد از ارتقا در سال ۲۰۰۵

– D13A 400 – 1400-1800 rpm 400 hp – 1050-1400 rpm 2000 Nm

– D13A 440 – 1400-1800 rpm 440 hp – 1050-1400 rpm 2200 Nm

– D13A 480 – 1400-1800 rpm 480 hp – 1050-1400 rpm 2400 Nm

– D13A 520 – 1500-1800 rpm 520 hp – 1050-1450 rpm 2500 Nm

مشخصات موتورهای ۱۶ لیتری سری دوم بعد از ارتقا در سال ۲۰۰۶

– D16D 540 – 1450-1800 rpm 540 hp – 1000-1450 rpm 2600 Nm

– D16D 580 – 1500-1800 rpm 580 hp – 1000-1450 rpm 2800 Nm

– D16D 660 – 1500-1800 rpm 660 hp – 1000-1450 rpm 3100 Nm

سری سوم VOLVO FH
مشخصات موتورهای ۱۳ لیتری سری سوم در سال ۲۰۰۸

– D13A 400 – 1400-1800 rpm 400 hp – 1050-1400 rpm 2000 Nm

– D13A 440 – 1400-1800 rpm 440 hp – 1050-1400 rpm 2200 Nm

– D13A 480 – 1400-1800 rpm 480 hp – 1050-1400 rpm 2400 Nm

– D13A 520 – 1500-1800 rpm 520 hp – 1050-1450 rpm 2500 Nm

مشخصات موتورهای ۱۶ لیتری سری سوم در سال ۲۰۰۸

– D16E 540 – 1450-1800 rpm 540 hp – 1000-1450 rpm 2600 Nm

– D16E 580 – 1500-1800 rpm 580 hp – 1000-1450 rpm 2800 Nm

– D16E 660 – 1500-1800 rpm 660 hp – 1000-1450 rpm 3100 Nm

مشخصات موتورهای ۱۳ لیتری سری سوم بعد از ارتقا در سال ۲۰۰۹

– D13C 380 – 1400-1900 rpm 380 hp – 1000-1400 rpm 1900 Nm

– D13C 420 – 1400-1900 rpm 420 hp – 1000-1400 rpm 2100 Nm

– D13C 460 – 1400-1900 rpm 460 hp – 1000-1400 rpm 2300 Nm

– D13C 500 – 1400-1900 rpm 500 hp – 1050-1400 rpm 2500 Nm

– D13C 540 – 1450-1900 rpm 540 hp – 1050-1450 rpm 2600 Nm

مشخصات موتورهای ۱۶ لیتری سری سوم بعد از ارتقا در سال ۲۰۰۹

– D16G 540 – 1450-1900 rpm 540 hp – 1000-1450 rpm 2650 Nm

– D16G 600 – 1500-1900 rpm 600 hp – 1000-1500 rpm 2800 Nm

– D16G 700 – 1550-1800 rpm 700 hp – 1000-1550 rpm 3150 Nm

مشخصات موتورهای ۱۶ لیتری سری سوم بعد از ارتقا در سال ۲۰۱۱

– D16G 540 – 1450-1900 rpm 540 hp – 1000-1450 rpm 2650 Nm

– D16G 600 – 1500-1900 rpm 600 hp – 1000-1500 rpm 2800 Nm

– D16G 700 – 1550-1800 rpm 700 hp – 1000-1550 rpm 3150 Nm

– D16G 750 – 1600-1800 rpm 750 hp – 1050-1400 rpm 3550 Nm

سری چهارم VOLVO FH
مشخصات موتورهای ۱۳ لیتری سری چهارم در سال ۲۰۱۳

– D13K 420 – 1400-1800 rpm 420 hp – 860-1400 rpm 2100 Nm

– D13K 460 – 1400-1800 rpm 460 hp – 900-1400 rpm 2300 Nm

– D13K 500 – 1400-1800 rpm 500 hp – 1000-1400 rpm 2500 Nm

– D13K 540 – 1450-1800 rpm 540 hp – 1000-1450 rpm 2600 Nm

مشخصات موتورهای ۱۶ لیتری سری چهارم در سال ۲۰۱۴

– D16K 550 – 1350-1900 rpm 550 hp – 900-1350 rpm 2900 Nm

– D16K 650 – 1450-1900 rpm 650 hp – 950-1450 rpm 3150 Nm

– D16K 750 – 1600-1800 rpm 750 hp – 950-1400 rpm 3550 Nm

 

- Enovathemes